Andrealphus

3. listopadu 2018 v 18:18 |  Demons
Je to velký markýz z pekla, také padlý anděl. Ukazuje se v podobě páva, vydává hlasité zvuky. Z humánní stránky je výborný pro učení geometrie a všechnto s tím spojené. Přiměje člověka, aby byl chytrý, šikovný v astronomii, umí přeměnit člověka do podoby ptáka.
Je pod ním třicet legií. Tento démon je ješitný a pyšný (podoba páva).
Jeho pečeť:

Podoba:

 

Andras

3. listopadu 2018 v 18:02 |  Demons
Démon Andras je padlý anděl, noční démon, je velkým markýzem v pekle. Řídí třicet legií démonů.
Objevuje se v podobě anděla s havraní nebo soví hlavou, jede na černém vlkovi a nese zářivý ostrý meč.
Vytváří neshody a zabíjí ty, kteří nejsou opatrní včetně mistra, služebníků a všech pomocníků každé domácnosti. Učí lidi jak zabíjet své nepřátele.

Jeho pečeť:

Jeho podoba:Amon

21. října 2018 v 14:28 |  Demons
Amon (také Aamon, Nahum) je knížetem z pekla řídící čtyřicet pekelných legií.
Egypťané jej považovali za svého nejvyššího boha, v lidské podobě byl znázorňován s modrou kůží.
Je to velký a mocný markýz, přijíždí do cizího jako vlk, má ocas hada, z tlamy mu šlehají plameny. Když se vrhne na člověka, může ukázat své vlčí zuby a velkou hlavu jako mocný noční jestřáb. Je nejsilnějším knížetem, je přísný, smiřuje nepřátele mezi sebou, a vládne nadějným legiím ďáblů.
Amon může způsobit, že se dva lidé zamilují. Je také schopen posílit lásku a způsobit, že mezi dvěma lidmi vzkvétá.
Zná minulost i budoucnost. Tyto schopnosti byly v minulosti důležité neboť pohled do budoucna mohl být použit při strategickém plánování - mimořádně důležité pro vojenské účely.
Je spojován se Sluncem. Prý je to denní démon. Je pozoruhodné, že tento démon má lhostejnou predispozici vůči lidstvu - ani nenávist, ani lásku.
Jeho pečeť:

Amonova podoba:

 


Amdusias

15. října 2018 v 22:15 |  Demons
Amdusias je velký vévoda pekla. Také se přezdívá jako noční démon. Vede dvacetdevět legií. Jeho podoba připomíná jednorožce, ale při vyvolání má lidskou podobu. Pořádá koncerty, které jsou doprovázeny zvuky trubek a jiných nástrojů. Také vládne stromům, může způsobit jejich ohýbání.

Pečeť:


Je spojován s planetou Venuší .


Alloces

10. října 2018 v 17:46 |  Demons
Je to padlý anděl.
Jeho vzhled připomíná vojáka, oblečeného ve zbroji jedoucího na obrovském koni. Jeho lví obličej je rudý s ohnivým pohledem.
Mluví velice hlasitě.
Jeho pečeť:

Je velice silný. Dokáže poskytnout znalosti o astronomii a svobodných uměních.Haborym

7. října 2018 v 23:33 |  Demons
Je popisován jako velký vévoda. Také nazýván Aim.
Haborym je znázorňován se třemi hlavami (had, muž se dvěma hvězdami a kočka). Jede na zmiji, drží hořák kterým zapálí města a zámky. Dělá lidi zábavné a odpovídá upřímně na otázky týkající se soukromých záležitostí.

Vypadá to, že manipuluje s lidmi, s temí kteří ho mají za vtipného, mazaného a chytrého. Odhalí tajemství ostatních, zodpoví otázky týkající se těchto tajemství.

Aim je považován za velmi hezkého a okouzlujícího. Stejně jako všichni démoni mmůže často užívat různé formy. Ve své lidské podobě okouzlujícího muže dokáže využívat lidská tajemství proti nim a nechat je dělat věci, které nechtějí dělat.
Svých cílů dosáhne prostřednictvím vtipu, mazanosti a jemné manipulace, ale pokud by to selhalo neváhá vstoupit do bitvy s děsivou silou. V jedné ruce drží jedovatou zmiji a v druhé planoucí meč. S tímto mečem může spálit celé města, pevnosti a velké plochy země.
Tento démon má prý znepokojivý vzhled..

Pečeť

Ahriman

7. října 2018 v 20:52 |  Demons
Ahriman je zobrazován s lví hlavou. V mýtických legendách se objevuje Ahriman s dvojčetem, které bylo považováno za svaté, Ahuru Mazdu. Chtěl udržovat pravdu a klid. Avšak jeho bratr byl jiný. Jméno Ahriman znamená pohrdavý duch.

Prý přinesl nemoci. V legendách žil Ahriman na temném místě kde jsou všichni lidé odsouzeni jít poté co zemřou.

Je symbolizován obrazem hada, štíra či draka. Představuje chamtivost, hněv, závist. Stvořil hordu destruktivních démonů, přičemž každý z nich má jednu lidskou vlastnost. V některých případech na sebe může vzít podobu hezkého mladíka, jenž se snaží svádět jak ženy tak muže.

Nabádá také lidi k násilí. Je označován za vládce temnot, světa na druhém břehu, zla, noci a utrpení.Alastor

7. října 2018 v 13:10 |  Demons
Alastor je hlavním knězem v pekle.Je to démon, který provadí nejvíc ponižující nesnesitelně kruté mučení v pekle.
V řecké mytologii je spojován s hříchy, které procházejí generacemi od otců až po syny. V římské mytologii je proslulý jako zlý génius domácnosti, který pobízí obyvatele k páchání hříchů. Je často spojován s rodinnými spory.
Ze všech démonů v pekle je považován za nejkrutějšího ďábla ze všech, dokonce i pro démona, zvláště v jeho sadismu. Čím více bolesti může přinést, tím je šťastnější. Nejde jen o fyzickou bolest, je také účinný při mentálním mučení a stresu.
Vidí mučení jako vynikající moment, líbí se mu být trpělivý a užívat si okamžiků mučení oběti.
Téměř všichni démoni se Alastora bojí, Kvůli tomu byl vybrán Satanem samotným, kvůli tomu, že zapůsobil svými schopnostmi jako Velký mučitel pekla.
Alastor dokonce shromáždil a vytvořil vlastní skupinu nazývanou Malebranche, skupina démonu složená z dvanácti eltních příznivců, kteří sdílí Alastorovu chuť k mučení.

Agares

7. října 2018 v 12:51 |  Demons
Je popisován jako vévoda pekla, vládnoucí východu. Zobrazuje se jako starý muž jedoucí na krokodýlu s jestřábem na ruce.

Učí jazyky a je schopen zničit důstojnost, způsobuje zeměstření. Vládne 31 legiím démonů, někdy se uvádí 36.
Je spojen s 25.-29. březnem, s Marsem či Merkurem, mědí, s živlem vzduchu či ohně a tygrem.

Adramelech

7. října 2018 v 12:43 |  Demons
Adramelech byl asyrský sluneční bůh. Byl ztotožňován s Molochem.


Moloch je jméno boha, který byl uctíván ve starověkých kulturách Blízkého východu. Jeho uctívání údajně vyžadovalo lidské oběti, zvláště pak děti. Tyto oběti byly páleny na oltářích. To vedlo v pozdější době k přenesení významu a dnes výraz moloch označuje nenasytný kolos "požírající" vše okolo sebe.

Prý je kancléř z pekla dohlížející nad satanovým šatníkem. Je znázorňován s lidským trupem, mezkovskou hlavou, pavím ocasem a mezkovskými nebo pavými končetinami.


Abraxas

7. října 2018 v 12:27 |  Demons
Abraxas je jméno, jímž egyptský gnostik (gnostycismus = odmítání hmotného světa, víra v božskou jiskru v člověku) Basileidos označuje symbol nejvyšší bytosti. V jedné entitě uctívané božstvo i obávaný démon. Basileidovi následovníci uctívali Abraxa jako nevyššího boha, věřili že poslal na svět Ježíše Krista (považovali ho za ducha).Kolem 1. století n.l. se Abraxas hojně vyskytoval ve formě amuletů a pečetí. Kult Abraxase zůstal živý až do středověku a našel v renesanci mnoho následovníků.
Ve středověku byl pod tlakem inkvizice Abraxas přiřazen do démonizované kategorie čarodějnictví a černé magie.

Jméno Abraxas je spojováno s magickou formulí Abrakadabra, jedním z názvů boha Mithry.
Abrakadabra je patrně nejstarší mystické slovo, které bylo používáno k vyvolávání nadpozemských sil, především kvůli ochraně proti nemocem.

ABRAXAS je ochranným symbolem, znamením vítezství a štěstí. Jako bojovník s bičem je znamením moci, jako nositelem štítu je znamením opory a bezpečí. Je nejmocnější znamení pro neutralizaci sil černé magie a proto je od svého vzniku používán jako ochranný amulet.

Ve zvířecí říši je znázorňován jako havran. Věřilo se, že se Abraxas může zjevit lidem v této podobě.
V numerologii je spojován s číslem 7 (vládne sedmi planetám, sedmi dnům stvoření, má 7 písmen).
Mezi planetami znázorňuje slunce (vládce všech planet, vládce světla, vítěz nad temnotou).


Abigor

7. října 2018 v 11:29 |  Demons
Je to mocný démon, též známý jako Eligor, Eligos.
Postavením je na pozici velký vévoda z pekla, řídí šedesát legií démonů.
Má znalosti o budoucnosti, o válkách a o tom, jak mohou vojenští vůdci získat úctu svých jednotek.
V závislosti na období je popisován jako:
  • Rytíř s kopím a žezlem (nebo hadem, jako Aleister Crowley)
  • Spektrální duch, někdy sedící na okřídleném koni
Jeho pečeť vypadá takto.Abaddon

6. října 2018 v 21:11 |  Demons
Hebrejský výraz Abadoon, řecky Apollyon, se objevuje v bibli jako místo zkázy a anděl.
V Novém zákoně je anděl s tímto jménem, a je popisován jako král armády kobylek, které měly na hlavách zlaté věnce a tváře jako lidé, hřívu jako vlasy ženy, ale zuby měly jako lvi, železné pancíře, ocasy jako škorpioni a v nich žihadla. Jeho jméno je vykládáno jako hubitel.Démon

6. října 2018 v 21:05 |  Demons
Démon je nadpřirozená bytost, zpravidlá zlého charakteru. V řecké mytologii označuje nižší božstvo či strážného anděla, dobrotivého nebo neutrálního charakteru. Význam zlovolné bytosti získal až v Novém zákoně a v křesťanství se tak označení démon začalo požívat pro zlé duchy, cizí božstva, ďábly či padlé anděly.
V křesťanské tradici jsou démoni padlí andělé sloužící Satanovi (Ďáblu), kteří obývají peklo a vydávají se na svět škodit lidem a svádět je k hříchu. Také mohou člověka posednout, k jejich vyhnání pak slouží exorcismus.

Milujem

27. září 2018 v 14:50
Mám vše, co jsem si kdy přála. Děkuji osudu za to, že nás dva spojil💝 nikdy bych si nemyslela, že něco jako štěstí může potkat právě mě. Ale je to tak, slovy nejde popsat co cítím, po 4 letech máme tolik vzpomínek a zážitků💣 .. Mljt

Rituli <3

27. září 2018 v 11:21
Dne 27.7.2017 se nám rapidně změnil život. Jeli jsme si pro štěňátko do Litovle. Paní, která nám ji chtěla prodat na nás čekala na zastávce u autobusového nádraží. Když nám ji předala, začala tím nová kapitola v našich životech.
Rita. Tak jsme ji pojmenovali. Byla úžasná. Pořídili jsme si na ni přenosnou tašku, aby s námi mohla cestovat vlakem a autobusem. Vsoukali jsme to huňáté medvědí miminko do tašky, o které jsem si před odjezdem do Litovle myslela, že by mohla být správně velká. Byla jí trochu těsná, ale i tak se jí tam líbilo❤Hned co jsme se rozešli do centra Litovle na procházku ,a pro obojek s vodítkem, začala Rituška bručet při každém zhoupnutí. Vždy když jsem s ní na rameně udělala krok tak zabručela😂 Měli jsme z toho prču celou cestu, něco tak roztomilýho! Koupili jsme jí ve zverimexu obojek s vodítkem a šli ven vyzkoušet. Její první chůze na vodítku byla nezapomenutelná. Popošla tři minikrůčky a na protest si sedla a zapískala, chvilku jsem to ještě zkoušela, ale pak jsem to vzdala, vypadala unaveně, tak jsme ji dali zpátky do tašky.
V tašce prospala asi polovinu cesty, možná i víc😊 nemohla jsem se na ni vynadívat, byla fakt roztomilá💓
Ritušce už je rok a čtvrtčtvrt a bručení jí do teď zůstalo😸 je to naše láska, naučila se už spoustu věcí❤

S ním až na konec světa!

15. října 2015 v 19:33
Jak z filmu! :3

Umí to někdo?

7. října 2015 v 20:51
Jak to tak pozoruju, tak v dnešní době je fakt málo lidí, co dokáže být originální. A to jak v myšlení, tak v oblíkání a taky chování. Nechápu to jejich módění. To se musí chodit v nejvíc hustých swagerských oblečcích, aby děvčata měly co nejvíc swáže, musí mít tlustý "zlatý" řetěz, podprsenky co nejvíc vycpané a kraťase co nejvíc nahoře, aby šla vidět půlka prdele. Samozřejmě nesmí chybět velice "stylové" gumákové boty. A "kluci"? Haha. Jim už se tak ani nedá říkat. Na hlavě cibulu, co nejvíce křiklavé či dokonce růžové uplé trička, gaťata buď nasrávačky nebo skoro legíny, místo baťohů pytlíky na tělocvik.. WTF LIDI. :'D To vám jako nevadí, že jste všeci úplně stejní? Děsí mě, že toto stádo oveček musím trpět. Kéž bych se narodila do jiné doby.. nebo spíš kéž by lidstvo nebylo tak vymazaný.

9. srpen 2014

7. října 2015 v 20:27
Je to ten nejdůležitější den v našem životě, protože tehdy začala dobrodružná výprava do světa, kde se střídají krom dní a nocí, vzájemné neshody s nehynoucí láskou. I přes všechny neshody a nepěkné chvíle si vždy dokážeme vykouzlit úsměv na tváři, a to i několik minut po našem nepříjemném incidentu. Jeho úsměv ve mně vždy vyvolá tolik pocitů, jen díky jeho malému škubnutí koutkem úst se mi nálada zvedne o 1000%. Těch ošklivých nálad bylo za ten rok hodně, některý fakt zbytečný, ale už o sobě víme spoustu věcí a tajemství, co o nás neví nikdo jiný.
Den 9.8... do teď na něj vzpomínám, na všechny detaily toho úžasného rande, to, když jsme spolu poprvé za ty roky promluvili a smáli se a já se minutu po minutě nořila do jeho temných hnědých očiček s dlouhýma sexy řasama. :3 ..nemluvě o jeho zadku, na ten koukám pořád. :D ..šli jsme z nádraží přímo do jeho kvartýru, během cesty jsme probírali tolik věcí, od školy, do které jsme kdysi společně chodili, až po jeho domácí zvíře, z jeho psaní jsem si myslela, že má doma potkana. Byl to králík. První pořádný smích. Každý jeho pohled ve mně vyvolával čím dál rychlejší tlukot srdce a čím dál víc otázek, co jen se mu honí hlavou. Jestli taky cítí ty motýlky v břiše jako já, nebo ne. Jen s ním mi je opravdu dobře, dokáže mě uklidnit, natěšit, rozbrečet, rozesmát (až tečou slzy :D) jako nikdo jiný. Vlastním poklad, který nikomu nikdy nedám. ♥

Další články


Kam dál